NYHETSARKIVET
22 jan 2020 12:43
Skandia delar ut 24 miljarder
Kunder hos Skandia med traditionell förvaltning får dela på 24 miljarder kronor i återbäring. Det är ett resultat av flera års framgångsrik kapitalförvaltning, meddelar Skandia idag och uppger att återbäringsräntan de senaste 15 åren i genomsnitt varit 6,1 procent.

Avkastningen beror på en väl balanserad portfölj med flera tillgångsslag som till exempel en stor andel onoterat.

"Skandia har under många år haft alternativa investeringar som ett fokusområde. Givetvis har den goda utvecklingen på börsen i år bidragit till en god avkastning, men våra investeringar inom fastigheter, infrastruktur och private equity har resulterat i mycket bra avkastning under en lång period. Att Skandia levererat en hög återbäring under flera år i rad visar att vår traditionella förvaltning är en trygg och bra sparform för långsiktigt sparande", säger vd och koncernchef Frans Lindelöw.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561