NYHETSARKIVET
23 jan 2020 12:49
Nya medlemmar till Folksam-initierad investerarallians
Två nya medlemmar har gått in i den internationella investeraralliansen Net-Zero Asset Owner Alliance som Folksam är en av initiativtagarna till.

Det är Church of England samt europeiska försäkringskoncernen Generali som gått med och det innebär att 18 av världens största fonder samt pensions- och försäkringsbolag nu är medlemmar. Gemensamt förvaltar de 43 000 miljarder kronor.

Alliansen innebär att kapitalägarna åtagit sig att deras placeringsportföljer ska ha nollutsläpp av växthusgaser, räknat netto, till år 2050.

"Vi gläds över att se UN-convened Net-Zero Asset Owner Alliance växa och välkomnar de nya medlemmarna till alliansen. Church of England har under lång tid varit i framkant när det gäller ansvarsfullt ägande och vi ser att de och Generali kan bidra mycket till vår gemensamma strävan om att nå målet om nettonollutsläpp senast år 2050. Ju större vår allians blir, desto större möjlighet har vi att påverka", säger Folksamgruppens vd och koncernchef Ylva Wessén.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561