NYHETSARKIVET
23 jan 2020 12:50
Utredning om grundpension skickas på remiss
Utredningen om grundpensionen som lämnades in till regeringen av särskilde utredaren Göran Lundahl i december har nu skickats ut på remiss.

Uppdraget kom 2018 och gick ut på att analysera och lämna förslag till hur garantipension till ålderspension och omställningspension bör konstrueras och regleras i socialförsäkringsbalken.

Detta med anledning av en dom i EU-domstolen som konstaterade att den svenska garantipensionen i sin nuvarande utformning är att betrakta som en minimiförmån. Och den typen av förmåner kan samordnas med andra förmåner intjänade inom EU och EES området samt Schweiz. Det är något som gjort att Sverige efter domen måste samordna garantipensionen med minimiförmåner som kan ha tjänats in utomlands.

"För att kunna bibehålla ett grundskydd i den allmänna pensionen med nuvarande nivåer och systematik samt för att behålla konstruktionen av det nuvarande pensionssystemet, bör garantipensionen ersättas av en ny förmån som inte samordnas enligt de särskilda reglerna för minimiförmåner", står det i utredningen.

Sista dagen att svara är 9 april 2020 och bland remissinstanserna finns Försäkringskassan, LO, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561