NYHETSARKIVET
23 jan 2020 12:51
SEB offentliggör nya flyttavgifter
SEB ska ta ut en procentuell avgift vid flytt av pensions- och försäkringskapital både för fond- och tradförsäkringar. Det framgår av de nya flyttavgifterna som gäller från årsskiftet, som Pensionsnyheterna nu fått del av.

För fondförsäkringar gäller ett administrativt uttag på 1 000 kronor och en procentuell avgift på kapitalet om två procent de första fem åren. Man inför ett maxtak som innebär att avgiften inte kan bli högre än 5 000 kronor det första året. Därefter sjunker den med tusen kronor varje år och slutar på 1 000 kronor för år fem. Därefter tas ingen procentuell avgift ut.

När det gäller tradförsäkringar så är den administrativa kostnaden densamma, 1 000 kronor. Därefter gäller ett uttag på tre procent det första året, följt av 2,5 procent det andra och tredje året. År fyra och fem ligger avgiften på två procent för att därefter sjunka till 1,5 procent för år sex och sju.

Under de efterföljande två åren är avgiften en procent för att därefter sjunka till 0,5 procent det tionde året. Efter tio år får ju bolagen enligt den nya lagstiftningen inte ta ut några avgifter.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561