NYHETSARKIVET
23 jan 2020 12:51
Sjunkande premier och nya regelverk tvingar PostNord till överlåtelse
Det blir för dyrt att driva försäkringsföreningen med de nya kraven som följer av regelverksförändringarna. Det är anledningen till att man nu kastar in handduken. Det framgår av ett informationsdokument om beståndsöverlåtelsen som finns på föreningens hemsida.

"PFF:s affärsförutsättningar har under de senaste åren förändrats. Både premieinbetalningarna och antalet aktiva försäkrade minskar successivt. Nästa år kommer ett nytt regelverk för tjänstepensionsverksamhet. För att klara de nya regelverkskraven skulle PFF behöva anställa fler personer. Sammantaget innebär det att kostnaderna skulle öka, vilket påverkar föreningen negativt. Överlåtelsen innebär att dessa negativa effekter kan undvikas", skriver PFF.

Valet föll på SPP då bolaget bedöms ha bäst förutsättningar att fortsätta förvalta beståndet och uppfylla de nya regelverkskraven.

"SPP är ett bolag som har funnits länge och som har stor kunskap om de försäkringar som PFF tillhandahåller."

Pensionsnyheterna har sökt PFF:s vd Mats Andersson för en kommentar.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561