NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:30
Värdepappersbolag följer inte MiFID-regelverket, enligt norsk undersökning
Den norska finansinspektionen har granskat hur värdepappersbolag samt utländska bolags filialer i Norge följer MiFID-förordningen. Framför allt gäller granskningen hur bolagen agerar kring mottagande av provisioner.

Granskningen från Finanstilsynet visar att värdepappersbolag i väldigt liten grad följer reglerna, trots att regelverket trädde i kraft för två år sedan. Det ser myndigheten allvarligt på och planerar att följa upp regelöverträdelserna.

Några av reglerna är i korthet att investeringsrådgivare och mellanhänder under vissa omständigheter inte får ta emot och behålla eller ge provisioner som ersättning för utfört arbete. Istället ska arbetet arvoderas genom att kunden betalar för tjänsten som utförts. Syftet är att se till att stärka kundens ställning och ge möjlighet för kunden att fatta kloka beslut om sina investeringar.

Men norska Finanstilsynets temagranskning visar att en tredjedel av de 124 granskade bolagen tar och behåller provisioner från andra än kunden. Här ingår sådant som betalas ut av förvaltare för rådgivning och försäljning av deras fonder.

Regelverket är tydligt med att provisioner kan tas emot om bolaget kan redogöra klart och tydligt att produkten eller tjänsten är till dennes nytta. Den ska ge mervärde och vara anpassade till kundens krav och behov, men granskningen visar att värdepappersbolagen i ytterst liten grad följer detta.

Med anledning av detta har myndigheten skickat brev till bolagen med en uppmaning att följa regelverket striktare. Granskningen ska under året även följas upp genom tillsyn av enskilda bolag och myndigheten föreslår samtidigt ytterligare åtstramningar på området.

Problemet med otydliga rådgivningskostnader och provisioner som lett till att kundernas bästa inte tillgodosetts är något som även vår egen Finansinspektion kommit fram till i sina temagranskningar.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561