NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:31
PostNord: Tanken var alltid att hitta någon som tar över beståndet
Igår kommunicerade SPP att bolaget ska leverera trygghetsförsäkringar till PostNords Försäkringsförenings anställda.

Hela affären rörde sig om en beståndsöverlåtelse där SPP efter den 30 april ska ta över ansvaret för de anställdas sjukpension, premiebefrielseförsäkring och familjepension. Därefter ska PFF upphöra med sin verksamhet.

Tanken var hela tiden att hitta någon som kunde ta över beståndet, säger PFF:s vd Mats Anderson till Pensionsnyheterna.

- Med anledning av att verksamhetsförutsättningarna har förändrats både med hänsyn till ett minskande bestånd och den nya lagen om tjänstepensionsföretag som innebär ökade kostnader för föreningen så har det hela tiden varit tanken att hitta en lämplig aktör för att ta över PFF:s försäkringsbestånd, säger han.

Upphandlingen som föreningen gjorde hade flera intressenter men valet föll på SPP då bolaget bedömdes ha bäst förutsättningar för att ta över beståndet.

- PFF kommer att träda i likvidation i samband med att försäkringsbeståndet överlåts och driften tas då över av en likvidator i syfte att avveckla föreningen. I samband med detta avslutas min anställning.

Om eller hur mycket SPP betalar för övertagandet kan han däremot inte avslöja.

I november stod det klart att SPP tar över Brummer Lifes försäkringsbestånd. Den överlåtelsen skedde enligt SPP:s vd Staffan Hansén "vederlagsfritt".
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561