NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:33
Förhandling i mars kan stoppa Allrastämningen
Pensionsmyndigheten stämde 2017 Allras fondbolag Allra Asset management och kräver 119 miljoner kr av bolaget. Stämningen har dock inte kommit till någon huvudförhandling än. Detta eftersom de juridiska piruetterna varit många.

Allra Asset Managements advokater från Gernandt & Danielsson har hävdat att det föreligger rättegångshinder då Pensionsmyndigheten har fått "låna" det beslag, en mejlserver, som Ekobrottsmyndigheten plockade med sig från Allra.

Som vi berättat tidigare fanns det på den servern mejl som skickats till och från Allras advokater och Pensionsmyndigheten fick därmed möjlighet att se förtrolig information mellan dem, något som skulle strida mot Europakonventionen och omöjliggöra en rättvis rättegång.

Tingsrätten bestämde i april 2019 att målet inte skulle avvisas direkt med anledning av de röjda advokatmejlen. Det beslutet överklagades av Allra Asset Management till hovrätten. Nu har tingsrätten bestämt att det ska bli en mellandom, alltså en förhandling, innan det blir dags att prata om stämningen.

Om Allra Asset Management skulle vinna det målet så innebär det att det inte blir något av Pensionsmyndighetens stämning av Allra Asset Management utan att målet istället avvisas.
Då har det gått tre år sedan stämningen lämnades in och uppemot tusen aktbilagor skickats till och från domstolarna.

Förhandlingar i målet, som alltså bara rör rättegångshinder på grund av röjd advokatsekretess, ska hållas under tre dagar i mars 2020, har tingsrätten bestämt. Först därefter kan man diskutera de 119 miljonerna som Pensionsmyndigheten vill ha av Allra Asset Management.

Värt att påpeka är att stämningen inte är samma sak som det brottmål som hölls mot företrädare för Allra i Stockholms Tingsrätt och där förhandlingarna avslutades strax innan jul. Dom i det målet väntas den 31 januari.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561