NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:34
Även SPP har fått klart med nya flyttavgifter
Även SPP har nu klart med sin nya avgiftsstruktur. Bolaget ska som flera andra i branschen ha en fast flyttavgift samt en procentuell kostnad för att täcka anskaffningskostnader.

"Den fasta flyttavgiften på 500 kr är samma över tid och oavsett kapital och kallas Administrationsavgift och ska täcka försäkringsgivarens administrationsavgifter direkt kopplat till själva flytten. Den procentuella kostnaden är begränsad till de tio första åren som kund och varierar beroende på kapitalets storlek och hur gammal en försäkring är. Den avser SPP:s anskaffningskostnader för en försäkring", uppger bolagets presskommunikatör Kitty Ehn i ett mejl till Pensionsnyheterna.

Utöver den fasta avgiften tar SPP ut två procent av kapitalet de första tre åren. Det fjärde året sänks den till 1,5 procent och de sista fem åren som avgifter får tas ut enligt den nya lagen blir avgiften en procent. Därefter kvarstår bara den administrativa delen på 500 kronor.

I finansdepartementet pågår ett arbete med att hitta regler för att sänka den tid som bolagen ska ha rätt att kompensera sig för anskaffningskostnader från fem till tio år. Det arbetet är en följd av finansutskottets tillkännagivande till regeringen som lämnades i november. Regeringen har aviserat en proposition i ärendet i juni 2020.

TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561