NYHETSARKIVET
24 jan 2020 12:34
LF tillåter pensionsflytt första året med nya strukturen
Från årsskiftet ska nya avgifter gälla för kunder som vill flytta eller återköpa sin pension.

Nu har Länsförsäkringar Fondliv också kommunicerat sin nya struktur till Pensionsnyheterna.

"För tjänstepensioner och privat pension sänker vi den fasta flyttavgiften från 500 kronor till 450 kronor och sänker samtliga kapitalbaserade avgifter. Flyttavgifterna gäller försäkringar med flytträtt, det vill säga försäkringar tecknade efter 2005", uppger Mattias Nordin, tillförordnad vd för LF Fondliv.

Tidigare var bolagets struktur sådan att en flytt under första året inte var tillåten. Sedan tog man ut fem procent av kapitalet det andra året och sänkte med en procentenhet varje år fram till det sjätte året. Från år sex och framåt togs en procent av kapitalet ut.

Nu får kunderna flytta under första året och då tas en kapitalbaserad avgift på tre procent ut. Sedan sänks den med en halv procentenhet per år fram till femte året. Från år sex och framåt försvinner avgiften, enligt sammanställningen vi fått ta del av.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561